White Gold Diamond T Initial Pendant

£ 275.00
White Gold Diamond T Initial Pendant