White Gold Diamond T Initial Pendant

£ 144.00
White Gold Diamond T Initial Pendant