White Gold Diamond K Initial Pendant

£ 380.00
White Gold Diamond K Initial Pendant