White Gold Diamond H Initial Pendant

£ 390.00
White Gold Diamond H Initial Pendant